‘Tarihçe metnimizi hazırlarken bize ilham veren, CONKBAYIRI resmimizin sahibi, değerli sanatçımız Sayın Ateş SÜNBÜL’e teşekkür ederiz.’


ANADOLU

Bir uygarlık köprüsüdür ANADOLU.

Dünyanın bilinen en eski üç kıtası Afrika, Asya ve Avrupa arasında yer alan yarımada.

Sayısız uygarlıkların ana vatanı, sayısız kültüre ev sahipliği ve yurtluk yapan bir toprak parçası Anadolu.

Anadolu toprakları üzerinde yaşayan da, onu bir köprü ya da geçiş yeri olarak kullanan da, kendi kültüründen iz bırakmış, önceki kültürlerden esinlenmiş, etkilenmiş, sonraki kültürlere alt yapı oluşturmuştur. Hiçbir alt kültür Anadolu’da yok olup gitmemiştir.

Dört yanındaki kültürleri etkileyen farklı mozaikler coğrafyası Anadolu.

Dünya üzerinde bulunan hiçbir ülke bu anlamda Anadolu kadar zengin, Anadolu kadar varlıklı değildir.

Değişik kültürlerin iç içe geçtiği ANADOLU kültürü. Tarihin her döneminde taşıdığı kültürel değerlere, insanlığa, uygarlığa hep öncü olmuştur.

Bize düşen görev tarih boyunca Anadolu’nun üstlendiği bu önemli görevi devam ettirmek ve bizden önceki atalarımızın yaptıkları gibi üzerinde yaşadığımız toprakta iz bırakmak, uygarlık yolunda kalıcı olmaktır.

İşte bu ÖZ’le Anadolu’ya hizmet için, Anadolu’nun lojistik yıldızı olma iadeli ile kurulduk.

Yurdumuzun her karış toprağına ulaşmak, insanımıza hizmet etmek, ihtiyaçlarını doğru zamanda, doğru yerde ve en kaliteli şekilde ulaştırmak için varız.


Bu anlamda;

Rekabet üstünlüğü kazandıracak nitelikte farklılıklar yaratabilme, daha fazla fikir üretebilme gücüne sahip insan gücü istihdam eder, sürecin her aşamasında ekiplerimizin yaratıcı ve yenilikçi yaklaşım göstermelerine zemin hazırlarız.

Kaliteli hizmetlerimizle müşterilerimize değer yaratırken, ilişkilerimizi de güven ve çözüm ortaklığı üzerine kurarız.

İş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur.

Başarının insan ihtiyaç ve beklentilerini mükemmel anlamaktan geçtiğine inanır, kendimizi sürekli geliştiririz.

Hizmetlerimizin tüm süreçlerinde ileri teknoloji çözümleri kullanarak, ihtiyaç durumunda özel ERP yazılımımız ile entegre çalışmasını sağlar, sistem alt yapımızı sürekli geliştiririz.

BİZ’İ farklı kılan ideallerimize olan güçlü bağlılığımızdır.

Yaratıcı, yenilikçi ve değer yaratan fikirler üreten ekibimiz, hizmet verdiğimiz ve bizi sürekli değişime zorlayarak dinamik kalmamızı sağlayan müşterilerimiz ile bize güven duyan paydaşlarımızla istikrarlı yükselişimizi sürdüreceğimizi, Anadolu’yu, Anadolu kültürünü bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde ulaştırmak adına, bizi biz yapan değerlere sıkıca sarılarak, bu topraklarda yaşayan insanımızın yüreğine yaptıklarımızla iz bırakanlardan olacağımızı taahhüt ediyoruz.

©2022 - Anadoluloj Tüm Hakları Saklıdır.
TTR BİLİŞİM