Depo dâhilindeki bütün önemli Süreçler ANADOLULOJ ERP Sistemi ile takip edilmekte ve yönetilmektedir. ERP sistemimiz müşterilerimizin bilgi işlem yapısı ile entegre çalışmakta ve online iş ve ürün izlenebilirliğini ve raporlamasını olanaklı kılmaktadır.


Günümüzde Depolar yalnızca Malların saklanması ve korunması amacının dışında bir takım katma değerli Hizmetlerin (Ambalaj değiştirme, Etiketleme, Ürün birleştirme, paketleme, promosyon hazırlama, Ürün modifikasyonu, Ara üretimler vb.) verildiği,müşteriye hızlı ulaşımın sağlandığı Merkezler haline gelmiştir.


Depolama hizmetlerimiz: Sıfır hatalı envanter yönetimini sağlamak, Toplam operasyonel maliyetleri düşürmek ve Mal akışını hızlandırmak için tedarik ve dağıtım hizmetlerini destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.Depo Hizmetlerimiz;


· Özmal Depo Yönetimi,

· Müşteri Depoları Yönetimi,

· Aktarma Depoları Yönetimi,

· Müşteriye Özel Depolar Yönetimi.

 

©2021 - Anadoluloj Tüm Hakları Saklıdır.
TTR BİLİŞİM